Registrer deg hos AGICOA

Hver gang et audiovisuelt verk blir videresendt i kringkastingssendinger er det en mulighet for at produsentene vil kunne motta vederlag for utnyttelse av deres produksjoner. AGICOAs formål er å kreve inn vederlag for videresending på vegne av produsentene og å administrere midlene slik at de kan fordeles til produsentene. For at AGICOA skal kunne fordele vederlag til rettighetshaverne må de som innehar rettighetene til å motta vederlag for videresending audiovisuelle verker i kringkastingssendinger, registrere seg hos AGICOA.

For at et audiovisuelt verk skal kunne registreres hos AGICOA må det oppfylle „kravene“ som ligger til grunn for definisjonen av AGICOA repertoar. Det er enkelte produksjoner som per definisjon blir ekskludert.

Så langt det er mulig vil det være en nordmann fra teamet i Genève, som ivaretar de norske film- og TV-produsentenes rettigheter/katalog/portefølje.

Slik gjør du

  1. Kontakt „din“ porteføljeansvalig: Kristi Andersen Cosendai, er norsk og ivaretar de norske rettighetsinnehaveres interesser;
  2. Registrer deg hos AGICOA: Ingen registreringsavgift;
  3. Bank kontonummer: Vi trenger et offisielt dokument fra banken som bekrefter at du er innehaver av kontoen;
  4. Registrering av audiovisuelle verker: Obligatorisk for å kunne motta vederlag;
  5. Ikke glem oppdatering av porteføljen: Ikke glem å oppdatere porteføljen med nye produksjoner slik at disse kan inkluderes i fremtidige utbetalinger.