AGICOA NORGE: The Rights People

AGICOA Norge ble stiftet i 1987 og er en non-profit organisasjon som ivaretar film- og TV-produsenters interesser i forbindelse med videresending av audiovisuelle verker i kringkastingssendinger. AGICOA Norge er den norske avdelingen av rettighetsorganisasjonen AGICOA som har hovedsete i Genève. Foreningens formål er å kreve inn, motta og fordele produsenters vederlag for videresending av TV-sendinger hvor deres audiovisuelle verker inngår. Produksjonsselskapene og deres programmer kan registreres direkte ved AGICOA sitt kontor i Genève. Så langt det er mulig vil det være en nordmann i teamet i Genève som ivaretar de norske film- og TV-produsentenesrettigheter/katalog/portefølje.

Videresending er når kringkastingssendinger sendes samtidig og uendret, men signaldistribusjonen skjer via et annet foretak enn det opprinnelige kringkastingsforetaket. For eksempel når man ser en tv-serie på TV2 og signalene distribueres av et kabelselskap.

AGICOA Norges virksomhet er hjemlet i Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 34 som regulerer videresending av kringkastingssendinger. Det følger av denne bestemmelsen at opphavsmannens enerett til videresending bare kan utøves gjennom organisasjoner som er godkjent etter åndsverkloven § 38a. I Norge er dette NORWACO, som har et tett samarbeid med AGICOA Norge.

AGICOA Norge mottar vederlag fra NORWACO, som blir fordelt til rettighetshaverne i henhold til de rettighetene som film- og TV-produsentenes har registrert gjennom AGICOA i Genève.