Hvordan AGICOA NORGE arbeider

NORWACO inngår avtaler for sekundær bruk av audio- og audiovisuelle verk pa vegne av rettighetshaverne.

NORWACO krever inn vederlag for sekundær bruk av audiovisuelle verk.

AGICOA Norge mottar vederlag krevet inn av NORWACO.

Rettighetshaverne registrerer (produksjons)selskapet og verker direkte hos AGICOA.

Basert på programinformasjon, blir vederlag utbetalt til rettighetshaverne gjennom rettighetsorganisasjonen AGICOA Norge i henhold til de rettighetene som film- og TV-produsentene har registrert. Den administrative delen av dette arbeidet er gjort av AGICOA.